Deadline veldraadpleging conceptsyllabus maatschappijkunde vmbo 2022: 26 januari

Vanaf juni 2018 heeft een syllabuscommissie gewerkt aan het vernieuwen van de syllabus voor de centrale examens maatschappijkunde vmbo. Het werk van deze syllabuscommissie heeft geresulteerd in de conceptsyllabus maatschappijkunde vmbo 2022. De conceptsyllabus is geactualiseerd, onvolkomenheden zijn aangepast en de structuur heeft een andere vorm gekregen.

U kunt tot en met zondag 26 januari 2020 meedoen aan de digitale veldraadpleging over deze conceptsyllabus. Na het aanmelden voor de veldraadpleging via onderstaande link kunt u de conceptsyllabus en het verantwoordingsdocument downloaden. U hoeft de enquête niet in één sessie in te vullen; nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een persoonlijke link die toegang geeft tot de enquête. U kunt uw antwoorden tussentijds opslaan en de enquête vervolgens later afmaken en verzenden.

Aanmelden voor de veldraadpleging maatschappijkunde vmbo