Tijdschrift

Maatschappij & Politiek

Maatschappij & Politiek is het vakblad voor Maatschappijleer. M&P is een uitgave van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. In ieder nummer vindt u een pagina met nieuwsberichten van de NVLM. Een abonnement op Maatschappij & Politiek staat los van het lidmaatschap van de vereniging.

Wij bevelen een abonnement op Maatschappij & Politiek van harte aan. U vindt meer informatie over het blad op www.maatschappijenpolitiek.nl. Ook kunt u daar terecht voor de digitale versies van de nummers uit eerdere jaargangen. Alle M&P’s van 2004 tot en met 2015 staan online: http://www.maatschappijenpolitiek.nl/nummer/.

Ga voor een abonnement op M&P naar  www.maatschappijenpolitiek.nl.

Jaarabonnement   55,70 Euro
Studentabonnement   25,00 Euro
Dit tarief geldt in het kalenderjaar waarin studenten lid worden en in het daaropvolgende jaar.
Losse nummers   8,75 Euro
Exclusief verzendkosten.

Maatschappij & Politiek (M&P) is voor docenten maatschappijleer een onmisbare informatiebron. In het blad staan de actuele ontwikkelingen binnen het vak centraal. Daarnaast bevat vrijwel elk nummer lessuggesties. Verder vindt u in M&P onder meer interviews, recensie en  informatie over lesmethodes.