Studiemiddag CvTE over examen maatschappijwetenschappen havo

Op 4 oktober organiseert het College voor Toetsen en Examens een studiemiddag voor docenten maatschappijwetenschappen havo. Deze studiemiddag is ter voorbereiding van het centraal examen havo 2019, voor het eerst voor alle scholen op basis van het nieuwe examenprogramma. Meer informatie en aanmelden via Examenblad.

Tijdens de studiemiddag komen onder meer examenmakers aan het woord en vertellen pilotdocenten over hun ervaringen. Een belangrijk deel van de middag is ingeruimd om enkele examenvragen en leerlingantwoorden van het pilotexamen 2018 te analyseren.