VMBO

Maatschappijleer
Maatschappijleer is een algemeen verplicht vak en zit in het zogenaamde gemeenschappelijke deel. Dit houdt in dat alle leerlingen in de tien vernieuwde profielen Maatschappijleer krijgen. Dit geldt voor alle leerwegen: voor de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg.

Het programma van maatschappijleer in het gemeenschappelijk deel kunt u vinden op www.examenblad.nl.

Maatschappijkunde
Met ingang van 1 augustus 2016 heet Maatschappijleer 2 in het vmbo Maatschappijkunde. De nieuwe naam voor het vak krijgt meer betekenis als tegelijkertijd gewerkt wordt aan de modernisering van het examenprogramma. Het bestuur heeft de staatssecretaris daarom verzocht een vakvernieuwingscommissie in te stellen.

Profielkeuzevak of vrij keuzevak?
Maatschappijkunde bouwt voort op het programma van Maatschappijleer en is een profielkeuzevak bij Zorg & Welzijn en het vak kan gekozen worden in het vrije keuzedeel. Of het vak in het vrije keuzedeel wordt aangeboden, is afhankelijk van de school. Scholen worden vrijgelaten in de wijze waarop zij de vrije keuzevakken binnen de profielen inrichten. Maatschappijkunde past zeer goed bij de volgende profielen: 1) Economie & Ondernemen, 2) Media, vormgeving & ICT, 3) Dienstverlening & Producten. De NVLM zou graag zien dat het vak Maatschappijkunde in meer profielen een profielkeuzevak wordt.

Examens in 2018
Dit schooljaar (2017-2018) doen de vmbo-leerlingen nog examen in maatschappijkunde. U vindt het meest recente examenprogramma en de meest recente syllabus voor maatschappijkunde op www.examenblad.nl.

In het oktobernummer van Maatschappij & Politiek geeft Jefta Bego, bestuurslid van de NVLM, meer uitleg over de relevante veranderingen in het vmbo: de nieuwe profielstructuur en de plek van maatschappijleer en maatschappijkunde in deze structuur.

Examenbundel
Er is ook een examenbundel voor maatschappijkunde (vmbo-gt) beschikbaar. Via www.bol.com kunt u de bundel bestellen.

Posters examenvak
De NVLM heeft nieuwe posters gemaakt om maatschappijkunde onder de aandacht te brengen bij leerlingen. Deze zijn gratis voor NVLM-leden. Posters kunnen worden aangevraagd door een mail te sturen naar nielsdekker@nvlm.nl.