Examenbesprekingen

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijkunde (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Examenbesprekingen 2018: data, tijden en locatie

23 mei 2018 – examenbespreking vwo (regulier en pilot) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur
28 mei 2018 – examenbespreking vmbo (gl/tl) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur
29 mei 2018 – examenbespreking havo (regulier en pilot) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
U kunt zich aanmelden voor een of meerdere besprekingen bij riemerbouwmeester@nvlm.nl.

Verslagen examenbesprekingen 2018

Hieronder staan de verslagen van alle examenbesprekingen. Een bepaald verslag voor u niet zichtbaar? Refresh dan uw browser cache (F5)

Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbesprekingen vmbo (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking havo pilot

Verslag examenbespreking havo (& reactie CvTE)

 

Archief verslagen examenbesprekingen

2017

Verslag examenbespreking vwo pilot
Verslag examenbespreking havo pilot (& reactie CvTE)
Verslag examebespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking havo regulier
Verslag examenbespreking vmbo

2016

Verslag examenbespreking vmbo
Verslag examenbespreking vwo pilot (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking havo pilot
Verslag examenbespreking havo regulier