Profielwerkstukwedstrijd

Zijn uw leerlingen momenteel druk bezig met het schrijven van hun profielwerkstuk voor maatschappijwetenschappen en is dit een topstuk in wording? Of hebben uw leerlingen al een excellent (sociaalwetenschappelijk) profielwerkstuk geschreven? Doe dan mee aan de profielwerkstukwedstrijd maatschappijwetenschappen 2018 van de NVLM.

Deadline: 1 april 2018

Voor de twaalfde keer organiseert de NVLM de profielwerkstukwedstrijd maatschappijwetenschappen havo en vwo. Een gemêleerde en vakkundige jury beoordeelt de ingezonden werkstukken en zal tijdens een juryberaad een winnaar uitroepen. Naast eeuwige roem worden de winnaars op een bijzondere plek in het zonnetje gezet. Inschrijven kan tot 1 april 2018 via het deelnameformulier.

Hieronder vindt u voorbeelden van voorgaande winnaars. Het zal u vast opvallen hoezeer actuele kwesties door leerlingen op havo en vwo toch met de nodige distantie en op een min of meer wetenschappelijk verantwoorde wijze bekeken kunnen worden.

Winnaars 2017

Dit jaar heeft de deskundige jury de volgende profielwerkstukken als best beoordeeld:

Havo

Titel: Groepsdruk onder adolescenten
Leerlingen: Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
Docent: Dhr. Bovendeur
School: Greijdanus Hardenberg

De jury is enthousiast over de onderzoeksaanpak. De gepresenteerde theorie wordt tijdens het experiment goed getest. Wel merkt men op dat er meer terughoudendheid had gemogen bij de representativiteit van de uitkomsten.

Vwo

Titel: Kwajongens en prinsesjes – Invloed van seksetypering bij wangedrag in de klas
Leerlingen: Merel van Bemmel en Nynke de Nie
Docent: Dhr. Sira
School: Emmauscollege Rotterdam

De jury looft de leerlingen met de keuze voor het originele onderwerp. De onderzoeksaanpak is vernieuwend. De leerlingen hebben gepoogd zelfstandig empirisch onderzoek uit te voeren: een experiment en interviews. Het experiment getuigt van creativiteit. De uitkomsten (en adviezen) van het PWS zijn ook bruikbaar voor alle docenten.

Onderaan deze pagina kunt u een aantal voorbeeldwerkstukken downloaden.

Prijsuitreiking

Op 12 juni kwamen de winnaars van de profielwerkstukwedstrijd 2017 in Den Haag bijeen. In mei had de jury zich al gebogen over de winnaars en nu was het tijd voor de feestelijke prijsuitreiking. Op een bijzondere locatie in het politieke centrum werden de leerlingen in het zonnetje gezet, namelijk de Handelingenkamer. Een prachtige kamer in de Tweede Kamer waar je je waant in een Harry Potter film. Waar Hans Teunissen (voorzitter NVLM) de opening verzorgde, was het vervolgens de beurt aan de gastheer van de dag: Paul van Meenen (Tweede Kamerlid namens D66 en woordvoerder Onderwijs).

 
Prijsuitreiking in de Handelingenkamer van de Tweede Kamer, 12 juni 2017

Na een uitleg over de speciale locatie en zijn lovende woorden omtrent de werkstukken aan beide adressen was het tijd om de certificaten en de cadeaus uit te reiken. Vervolgens werden de gasten meegenomen voor een rondleiding door de Tweede Kamer, zo kon een bezoekje aan Vak K niet uitblijven. Als afsluiting werd er op bij het Plein onder het genot van een hapje en drankje geproost op de winnaars. Al met al was het weer een geslaagde dag.

Juryleden

 • Drs. Rob van den Boorn, Lerarenopleider maatschappijleer Fontys Tilburg
 • Nienke Bos, MSc, PhD-onderzoeker Instituut Politieke Wetenschap Leiden Universiteit
 • Dr. Kristof Jacobs, Universitair docent Politicologie Radboud Universiteit Nijmegen
 • Josje ten Kate, MSc, Junior-onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Thomas Klijnstra, MSc, Vakdidacticus maatschappijleer en -wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Boris Slijper, Opleidingscoördinator en docent Sociologie Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Drs. Astrid ter Steege, Lerarenopleider maatschappijleer Hogeschool Rotterdam
 • Jordi Vermeulen, Msc, Lerarenopleider maatschappijleer Hogeschool van Amsterdam
 • Dr. Marieke van der Wal, Vakdidacticus maatschappijleer en -wetenschappen, fac. Sociologie Rijksuniversiteit Groningen
 • Erik Zijlstra, LLM, MSc, Vakdidacticus maatschapppijleer en -wetenschappen, Tilburg University

Sponsoring

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Leiden Universiteit
 • Universiteit van Tilburg
 • Fontys Lerarenopleiding

 

Wedstrijd 2016

Op een (zeldzaam) mooie zomerse dag in mei kwamen juryleden uit alle windhoeken van Nederland bijeen in Utrecht voor het aanwijzen van het beste winnende profielwerkstuk onder de vwo-inzendingen (27 stuks) en de havo-inzendingen (8 stuks).

Het winnende vwo-werkstuk:

 • Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie.
  Door: Nilam Chotkan en Manon Michelotti. Geschreven onder begeleiding van dhr. mr M.A. Sira MA, Emmauscollege Rotterdam.De onderzoeksvraag:
  Hoe kunnen de vooroordelen onder de jongeren tussen 15 en 18 jaar jegens etnische minderheden in Nederland positief worden beïnvloed?

Het winnende havo-werkstuk:

IMG-20160615-WA0009    foto winnaressen vwo_2016

Prijs?

Dit jaar werden de winnaars toegesproken door Michel Rog (Tweede Kamerlid, CDA) en daarna rondgeleid door de wandelgangen van de Tweede Kamer. Michel Rog is lid van de Tweede Kamer voor het CDA en woordvoerder Onderwijs. Hij was onder de indruk van het niveau van de werkstukken. Hans Teunissen (voorzitter van de NVLM) sprak de winnaars ook toe en reikte een certificaat en een tablet uit. Na afloop van de tour konden de winnaars, ouders, docenten en bestuursleden met elkaar in gesprek over politiek, onderwijs en overige prangende onderwerpen op een zonnig terras op het Plein achter het Binnenhof.

Commentaar van de jury

Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie. (vwo)
Door: Nilam Chotkan en Manon Michelotti, Emmauscollege Rotterdam

De jury waardeert de originaliteit van de onderzoeksmethoden en acht het onderwerp van het onderzoek buitengewoon betekenisvol, met name voor jongeren van dezelfde leeftijdscategorie. Het onderzoek en de resultaten zouden verder verspreid kunnen worden om bewustzijn ten aanzien van vooroordelen en stereotypering te vergroten en het belang hiervan te onderstrepen bij en voor jongeren in de huidige tijd en in de Nederlandse samenleving.

De jury heeft verder nog het volgende opgemerkt:

 • Het theoretisch kader van vooroordelen, stereotypering en beïnvloeding is excellent.
 • De theorie is leidend geweest voor de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethoden zijn deugdelijk toegepast (enquête en experiment).
 • De afwerking van de resultaten is keurig en wetenschappelijk verantwoord.
 • Er is heel veel werk verricht (gewerkt met een groot aantal respondenten, bronnen en uitgebreide toelichting) zonder dat het onderzoek te wijdsporig werd.
 • Het is goed en helder geschreven.

Trial by Media. De invloed van de media op de rechterlijke macht in Nederland. (havo)
Door: Maxime van de Molen, VAVO Lyceum Amersfoort

De jury spreekt lof uit over de originele insteek, de relatie tussen (massa)media en rechtspraak. Wat de jury bijzonder vond was dat er zowel naar een directe als naar een indirecte relatie werd gekeken. De directe relatie die wordt beschreven gaat over de rechtspraak op zichzelf (en de invloed die media daar op hebben). De indirecte invloed wordt beschreven in het kader van de verandering van de wetgeving die hierdoor optreedt. De juryleden vonden het profielwerkstuk erg interessant. Ook het interview met de persrechter en de confronterende vragen die hierin gesteld werden waren een mooi onderdeel van het onderzoek.

De jury heeft verder nog het volgende opgemerkt:

 • De inhoudelijke start bij een documentaire is een inspirerende start.
 • Voor dit onderzoek is een rapport van de Wetenschappelijk Raad van Regeringsbeleid gebruikt. Dat is een goede bron geweest.
 • De uitkomsten zijn interessant voor de wetenschap.
 • Knap is dat de ontdekkingen die zijn gedaan, expliciet zijn gemaakt. Er is benoemd dat verschillende bronnen elkaar tegenspreken. Dat toont inzicht.
 • De titel intrigeerde!

De jury bestond uit:

 • Rob van Otterdijk, MA, lerarenopleider maatschapppijleer,Tilburg University
 • Marieke van der Wal, dr., Lerarenopleider maatschappijleer, fac. Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Kristof Jacobs, dr. universitair docent, Politicologie, Nijmegen
 • Boris Slijper, dr., Opleidingscoördinator en docent Sociologie, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Nienke Bos, MSc, PhD Onderzoeker, Leiden universiteit
 • Josje ten Kate, MSc, Junior Onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Rob van den Boorn, lerarenopleiding maatschappijleer Fontys Tilburg
 • Janneke Nieuwesteeg, lerarenopleiding maatschappijleer Hogeschool van Amsterdam
 • Astrid ter Steege, lerarenopleiding maatschappijleer Hogeschool Rotterdam

De winnende profielwerkstukken zijn voorbeelden van hoezeer actuele kwesties door leerlingen op havo en vwo toch met de nodige distantie en op een min of meer wetenschappelijk verantwoorde wijze bekeken kunnen worden.

Voorbeeldwerkstukken