NVLM-prijzen voor lio’s

Landelijke lio-dag 2018

Dit jaar is de landelijke lio-dag op 26 maart 2018 in Nijmegen. Daar zal Anouk de Ruiter van de NVLM bekend maken welke studenten dit jaar de lio-prijzen voor het beste praktijkonderzoek en de beste lessenserie in ontvangst mogen nemen.

Good practices 2017

Op de jaarlijkse lio-dag van 27 maart heeft de NVLM de lio-prijzen uitgereikt aan:

De originaliteitsprijs ging naar Nancy Boswerger (UvT) voor haar leeronderzoek met de titel: Thuis op school. Gevoelens van ‘home’ bij leerlingen van 3 en 4 havo”.

Vakdidactici van de verschillende opleidingen nomineren lessenseries en onderzoeken van hun studenten. Hierbij letten zij op de volgende criteria.

Voor de lessenserie:
– Originaliteit
– Toepasbaarheid in de les
– Past binnen het vak maatschappijleer
– Inhoudelijke onderbouwing
– De lessenserie dekt een of meerdere eindtermen van het onderwijstype waar het voor gemaakt is.

Voor het praktijkonderzoek:
– Goede onderzoeksvraag / deelvragen
– Concrete uitwerking
– Goede bijdrage aan maatschappijleer-onderwijs

We danken de lerarenopleiders van de NHL Hogeschool voor hun oragnisatie van de landelijke lio-dag in Leeuwarden.

Good practices 2016

De prijswinnende producten kunt u vinden in de vakdidactische kennisbank op de website van het Landelijk Expertisecentrum Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (LEMM).

Een directe link naar de beste lessenserie van 2016 vindt u hier.
Een directe link naar het beste onderzoek van 2016 vindt u hier.