NVLM

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) is een vakvereniging die zich inzet voor de belangen van de docenten die Maatschappijleer, Maatschappijkunde, Maatschappijwetenschappen of Burgerschapscompetenties geven. Deze vakken worden gegeven in het VMBO, HAVO, VWO en MBO.

Doelstellingen NVLM

De doelstellingen van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer zijn:

  1. De NVLM bevordert de kwaliteit van het maatschappijleeronderwijs.
  2. De NVLM behartigt de belangen van docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.
  3. De NVLM informeert haar leden over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

Kwaliteitsbevordering

Voor het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs in het vak maatschappijleer organiseert de NVLM de examenbesprekingen en de Docentendag Maatschappijleer (dat laatste in samenwerking met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat). Ook voor docenten burgerschap (mbo) is een ruim aanbod op de Docentendag. De vakvereniging reikt op de landelijke lio-dag stimuleringsprijzen uit voor de beste lessenserie en het beste praktijkonderzoek van studenten van de lerarenopleidingen maatschappijleer. Daarnaast draagt de NVLM deelnemers voor aan commissies die zich bezighouden met vakinhoudelijke zaken.

Belangenbehartiging

Om de belangen van docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen te behartigen onderhoudt de NVLM contacten met de belangrijkste spelers in het onderwijsveld, zoals het Ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, CvTE, Cito, Platform VVVO, parlementsleden, de Nederlandse Sociologen Vereniging (NSV) en de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP).

Informatievoorziening

Om haar leden te informeren verstuurt de NVLM ongeveer tien keer per jaar e-mailnieuwsbrief met daarin belangrijk nieuws en andere interessante zaken voor docenten burgerschap, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

Lees meer over de activeiten  of word lid.