Categorie: Algemeen NVLM

Boek Tieners achter Tralies verstuurd aan alle leden

Wellicht heb je onlangs de aflevering van de Vooravond gezien waar in aandacht besteed werd aan het boek Tieners achter tralies van de misdaadjournalisten Maarten van Dun en Paul Vugts. Dit boek, met echte verhalen over jongeren in de misdaad, is een initiatief van het Openbaar Ministerie en de Mr Eva Meillo Stichting. Het is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw van de middelbare school en kan worden toegepast bij het maatschappijleer onderwijs. Om het voor de leerlingen makkelijk te maken om het boek te lezen is de website www.tienersachtertralies.nl gecreëerd. Deze website heeft dezelfde inhoud als het boek.

Het Openbaar Ministerie hecht er aan dat dit boek en de website de doelgroep bereikt. Daarom stelt ze het boek gratis ter beschikking aan docenten maatschappijleer. Vorige week zijn in samenwerking met het OM de boeken verstuurd naar de leden waarvan wij als vereniging een postadres hebben. Mocht je het boek afgelopen week niet hebben ontvangen en het wel willen krijgen, stuur dan onder vermelding van ‘Tieners achter tralies’ een mail met naam, adres en naam van de school naar secretariaatpag@om.nl, dan krijg je het alsnog kosteloos thuisgestuurd.

NVLM prijzen voor lio’s

Op de digitale LIO-plusavond Maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 22 juni is de NVLM-prijs voor de beste lessenserie / het beste praktijkonderzoek 2020 uitgereikt. 

Beste eerstegraads onderzoek:

Leren denken met concepten uit het maatschappijwetenschappenprogramma – Christiaan van Kesteren

Beste tweedegraads onderzoek:  

Welke overwegingen gebruiken kinderen en jongeren bij alledaagse morele vraagstukken? – Peter Buddenberg

Beste eerstegraads lessenserie

Spot the Rapparadigm – Roderick Burger

Klik hier om de winnende stukken te lezen. 

Vacature lid vaststellingscommissie MAW


Per 1 augustus 2020 is er in de vaststellingscommissie maatschappijwetenschappen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een vacature. Een belangrijke taak van de vaststellingscommissie is het beoordelen van de eindexamenopgaven van het centraal examen.

De NVLM mag iemand voordragen voor deze commissie, de sollicitatieprocedure verloopt dan ook via de NVLM. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een master politicologie en ervaring met het nieuwe examenprogramma van het vak maatschappijwetenschappen. Interesse? U vindt de tekst van de vacature hier. U kunt reageren tot zondag 24 mei. 

Lesgeven en toetsen in Coronatijd

Het online lesgeven en toetsen is wennen, maar gelukkig worden er online veel ideeën en tips uitgewisseld. 

  • In de Facebookgroep van Maatschappijleerdocenten worden veel mooie ideeën uitgewisseld.
  • Voor docenten Maatschappijwetenschappen staan een aantal tips op de site maatschappij-wetenschappen.nl
  • Speel de wekelijkse Nieuwsquiz met je leerlingen nu gewoon door het delen van je Kahootscherm via Hangouts, Zoom of Teams!
  • De collega’s van KNAG (vakvereniging aardrijkskunde) hebben een mooi overzicht gemaakt met manieren van online toetsen. Vooral die van www.exam.net ziet er veelbelovend uit (mogelijkheid van tijdslimiet, live meekijken met antwoorden en slotje op het bezoek van andere pagina’s!)
  • Uiteraard zitten er ook altijd mooie opdrachten bij het lesmateriaal van ProDemos. 
  • Voor algemene tips voor online didactiek zijn natuurlijk ook verschillende facebookgroepen, en zie ook bijvoorbeeld deze site, de site van Vernieuwenderwijs en Todaysteachingtools.

Heb je zelf een tip voor een goede website/inspiratiebron voor online lessen/toetsen voor de maatschappijvakken? Deel hem met ons via redactie@nvlm.nl!

 

Verslagen docentendag

Vrijdag 14 februari j.l. vond de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer plaats in de Grote Kerk van Den Haag en op en rond ProDemos. Meer dan 400 docenten maatschappijleer en burgerschap kwamen hiervoor naar Den Haag.

Strafpleiter Bénédicte Ficq opende de Docentendag met een lezing. Hierna volgden twee rondes waarin deelnemers konden kiezen uit een uitgebreid aanbod lezingen, workshops en excursies. De dag werd afgesloten door de onewomanshow ‘De Première’ van Eveline van Rijswijk.

De avond van 13 februari vond in de Gotisch zaal van Paleis Kneuterdijk de Docentenavond plaats. Thema van deze avond was de verhouding tussen media en politiek.

Lees hier alle verslagen terug van Docentendag en – avond 2020.

Docentendag Maatschappijleer

Op 14 februari 2020 vindt de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer plaats in Den Haag. Een dag boordevol lezingen, workshops en excursies en dé plek om ervaringen uit te wisselen met vakcollega’s en inspiratie op te doen voor in de les.

De hoofdlezing is dit jaar in handen van strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq. Zij is onder andere de advocaat van Marianne van Ooyen-Houben, de klokkenluider over beïnvloeding van rapporten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook spande mr. Ficq een rechtszaak aan tegen de tabaksindustrie vanwege het bewust benadelen van de gezondheid van mensen én verdedigde ze Badr Hari en Dino S.

Dankzij haar jarenlange ervaring kan zij docenten handvatten meegeven om de beginselen van de rechtsstaat op een aansprekende manier over te brengen in de les.

Na de hoofdlezing volgen twee keuzerondes waarin docenten kunnen kiezen uit lezingen, workshops en excursies. De dag wordt afgesloten met een theatercollege. Natuurlijk kunnen docenten ook nieuwe programma’s en lesmaterialen ontdekken op de informatiemarkt, waar deze editie 31 organisaties vertegenwoordigd zijn.

Voorafgaand aan de Docentendag vindt op donderdag 13 februari de Docentenavond Maatschappijleer plaats in de Gotische zaal van Paleis Kneuterdijk. Het thema van de Docentenavond is ‘politiek en media’.

Meer informatie over het programma en inschrijven vind je op www.prodemos.nl/docentendag

Voorafgaand aan de Docentenavond is op donderdag 13 februari de NVLM-jaarvergadering (om 16.30 uur bij ProDemos: Studio Dudok – ingang via het Bezoekerscentrum). Je kunt je bij de aanmelding voor de Docentendag en/of – avond ook hiervoor aanmelden.

Profielwerkstukwedstrijd 2020

Ook dit schooljaar organiseert de NVLM de profielwerkstukwedstrijd maatschappijwetenschappen! Bent u ervan overtuigd dat uw leerlingen een parel van een profielwerkstuk hebben gemaakt? Dan kunt u ze via het aanmeldformulier nomineren tot en met 1 april. De ingezonden werkstukken worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit docenten die werkzaam zijn op universiteiten en hogescholen. Winnende leerlingen worden in het zonnetje gezet met een mooie prijs op een bijzondere locatie.

Zullen we álle leerlingen scholen in democratie?

Op 1 november plaatsten NRC en NRC next ons opiniestuk over de noodzaak van beter burgerschapsonderwijs en een sterkere positie voor maatschappijleer. Directe aanleiding voor dit artikel was het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waaruit blijkt dat het politiek vertrouwen erg ongelijk verdeeld is onder leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.