Categorie: Algemeen NVLM

Vacatures Bestuur NVLM

Er komen meerdere plekken vrij in het bestuur van de NVLM. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die het leuk vinden om samen met ons op te komen voor de belangen en positie van het vak maatschappijleer.
Het NVLM-bestuur komt zo’n zes keer per jaar samen voor een vergadering en daar buiten ben je gemiddeld zo’n 2 uur per week bezig met verenigingswerk. 
Werkzaamheden bevatten bijvoorbeeld lobby richting politiek, het organiseren van examenbesprekingen en pws-wedstrijden, het schrijven van ingezonden brieven of administratief werk binnen de vereniging (penningen, secretaris e.d.). 
Bestuursleden krijgen een kleine jaarlijkse bestuursvergoeding en vergoeding van alle reiskosten. 

We nodigen geïnteresseerde leden graag uit om eens een keer een vergadering bij te wonen. Je kunt contact opnemen met secretaris Freek Gruijters (freek.gruijters@nvlm.nl). 

Start schooljaar

We wensen u een goede start van het nieuwe schooljaar. In dit schooljaar vieren we dat de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer vijftig jaar bestaat. Het bestuur zal zich ook in dit schooljaar inzetten voor maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap. We staan open voor leden die het leuk vinden om mee te draaien in ons bestuur. Het bestuurswerk is een mooie verbreding en verdieping van uw werk als docent. Het is uiteraard mogelijk om een tijdje op proef mee te besturen. Uw belangstelling hiervoor kunt u aangeven bij secretaris Freek Gruijters (secretaris@nvlm.nl). 

Nieuwe versie Handboek vakdidactiek

In augustus verscheen een nieuwe versie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Het handboek is relevant en interessant voor iedereen die maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen of burgerschap geeft. Uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten (vo en mbo) op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

U kunt de herziene versie van het Handboek vakdidactiek hier bestellen.

Save the date: Docentendag 2020

Ook in 2020 organiseren de NVLM – die dan 50 jaar bestaat! – en ProDemos samen de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer. De editie van 2020 vindt plaats op vrijdag 14 februari. Op de donderdag ervoor is er weer een avondprogramma. Meer informatie volgt.

Heeft u ideeën voor vakinhoudelijke workshops, excursies of lezingen? Laat het ons weten op docentendag@prodemos.nl. Ook wanneer u zélf graag een workshop zou geven. Wij sturen u dan een aanmeldformulier. Het aanmelden van workshops kan tot uiterlijk 9 september 2019. In september beslissen de NVLM en ProDemos samen welke workshops en sprekers we uitnodigen.

Kabinetsreactie op rapport staatcommissie parlementair stelsel

Op 26 juni verscheen de kabinetsreactie op de ‘commissie-Remkes’. De NVLM vindt het goed dat het kabinet de versterking van het burgerschapsonderwijs daarin prioriteit geeft. Wel is het jammer dat de uitwerking van dat element in de kabinetsreactie nog weinig concreet is. Er wordt veel overgelaten aan Curriculum.nu, terwijl die curriculumherziening vooral gaat over de inhouden van vakken en leergebieden. De staatscommissie pleit naast ondubbelzinnige eindtermen op het gebied van democratische vorming ook voor andere concrete maatregelen zoals het vervangen van de inspanningsverplichting voor burgerschap op het mbo door een resultaatverplichting, een groter aantal lesuren maatschappijleer en maatregelen tegen de neiging om maatschappijleer als compensatievak te beschouwen. Daar gebeurt nu (even?) niets mee. In onze ogen is het door de staatscommissie geschetste probleem urgent genoeg om sneller tot deze concrete maatregelen te komen. Daar zullen wij dan ook op aandringen bij de Tweede Kamer en minister Slob.

Zie ook: https://nvlm.nl/staatscommissie-parlementair-stelsel/

Certificaten voor excellente leerlingen

U kunt uw excellente leerlingen ook dit jaar weer belonen met een NVLM-certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie. Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen maatschappijkunde of maatschappijwetenschappen kunt u een certificaat aanvragen door een e-mail te sturen naar freekgruijters@nvlm.nl met daarin:

•Volledige namen en achternaam van de leerling;

•Geboortedatum van de leerling;

•Gemiddeld onafgeronde SE cijfer, het onafgeronde CE cijfer en het eindcijfer;

•Examenniveau: maatschappijkunde vmbo BB of KB of GL of TL, maatschappijwetenschappen havo (regulier of bezem) of vwo (regulier of pilot);

•Eigen naam en adres (het certificaat wordt op dit adres bezorgd).

De deadline voor het aanvragen van de certificaten is vrijdag 21 juni. Na de uitslag van het tweede tijdvak kunnen er certificaten voor excellente resultaten bij de herkansingen worden aangevraagd. De deadline hiervoor is zaterdag 29 juni.

Curriculum.nu

De NVLM heeft feedback gegeven op de meest recente voorstellen van de ontwikkelteams Burgerschap en Mens & Maatschappij van Curriculum.nu. U vindt de voorstellen en onze reactie daarop op deze pagina.

CvTE publiceert toelichting op examen maatschappijwetenschappen havo 2019

Het eerste centrale examen maatschappijwetenschappen havo dat op basis van het nieuwe examenprogramma wordt afgenomen is op 15 mei 2019. In het najaar van 2018 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) twee studiemiddagen georganiseerd over dit nieuwe examen. De informatie die het CvTE  tijdens deze middagen gedeeld heeft is nu in uitgebreide vorm opgenomen in een Toelichting op het centraal examen havo maatschappijwetenschappen 2019. Deze toelichting kan u helpen bij de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen en bij de correctie.