Verslagen examenbesprekingen

De verslagen (vmbo, havo regulier/pilot, vwo regulier/pilot) van 22 en 24 mei 2017 vindt u op www.nvlm.nl/examenbespreking. Hier vindt u ook de reacties van het CvTE. Bij het examen havo (regulier) is op 29 mei een aanvulling op het correctievoorschrift gepubliceerd door het CvTE. Met dank aan iedereen die bij deze besprekingen aanwezig was!