Examenbesprekingen

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijkunde (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Data examenbesprekingen 2019

De examenbesprekingen zijn dit jaar op:

havo: donderdag 23 mei
vwo: maandag 27 mei
vmbo: maandag 27 mei

Steeds aan het eind van de middag, de precieze tijd en locatie maken we zo snel mogelijk bekend op deze website en in de nieuwsbrief. In ieder geval zal het in het midden van het land zijn.

Archief verslagen examenbesprekingen

2018

Hieronder staan de verslagen van alle examenbesprekingen uit 2018. Een bepaald verslag voor u niet zichtbaar? Refresh dan uw browser cache (F5)

Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbesprekingen vmbo (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking havo pilot

Verslag examenbespreking havo (& reactie CvTE)

2017

Verslag examenbespreking vwo pilot
Verslag examenbespreking havo pilot (& reactie CvTE)
Verslag examebespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking havo regulier
Verslag examenbespreking vmbo

2016

Verslag examenbespreking vmbo
Verslag examenbespreking vwo pilot (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking havo pilot
Verslag examenbespreking havo regulier

Archief verslagen examenbesprekingen voor 2016
(alleen pilot-examens)

2015

Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbespreking havo pilot

2014

Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbespreking havo pilot

2013
Verslag examenbespreking havo pilot