Examenbesprekingen

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijkunde (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Save the date(s)

23 mei 2018 – examenbespreking vwo (regulier en pilot)
28 mei 2018 – examenbespreking vmbo (gl/tl)
29 mei 2018 – examenbespreking havo (regulier en pilot)

De tijden en locatie worden later bekend gemaakt. U kunt ervan uitgaan dat de besprekingen weer in Utrecht zijn. U kunt zich aanmelden voor een of meerdere besprekingen bij riemerbouwmeester@nvlm.nl.

Verslagen Examenbesprekingen 2017

Verslag examenbespreking vmbo
Verslag examenbespreking havo (regulier)
Verslag examenbespreking havo (pilot)
Verslag examenbespreking vwo (regulier)
Verslag examenbespreking vwo (pilot)

Reacties van het CvTE 2017
Reactie CvTE vmbo
Reactie CvTE havo (zie ook de aanvulling op het correctievoorschrift)
Reactie CvTE vwo

Reactie CvTE op vragen pilotexamens