Examens

Maatschappijkunde (vmbo)  en Maatschappijwetenschappen (h/v) kennen een centraal examen. In het menu vindt u meer informatie over de examenbesprekingen die vlak na de examens worden georganiseerd. Wilt u weten welke onderwerpen /domeinen op de agenda staan voor het centraal examen? Ga dan naar: www.examenblad.nl. Op die website kunt u linksboven het jaartal kiezen waar u iets over wilt weten. Kies vervolgens voor:

1. het juiste schooltype
2. maatschappijvakken
3. maatschappijleer II of maatschappijwetenschappen

Op die pagina vindt u het juiste examenprogramma.

Examenbundel
Inmiddels zijn er voor zowel maatschappijkunde als maatschappijwetenschappen examenbundels verschenen. Deze kunt u bestellen via www.examenbundel.nl of bol.com.