Curriculum.nu

Het doel van Curriculum.nu is de actualisering van het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs. Curriculum.nu is de voorzetting van Onderwijs2032. In februari 2018 gaan negen ontwikkelteams aan de slag om bouwstenen te maken voor het curriculum van de toekomst. Het traject gaat een jaar duren. Aan het eind van dat jaar worden de bouwstenen opgeleverd aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze bouwstenen vervolgens worden gebruikt om nieuwe kerndoelen en eindtermen op te stellen voor basis- en voortgezet onderwijs. Tussen februari 2018 en februari 2019 komen de ontwikkelteams vier keer drie dagen bij elkaar. Een ontwikkelteam bestaat uit een aantal leraren en enkele schoolleiders. Na afloop van elke ‘driedaagse’ worden de tussenproducten van de teams uitgeprobeerd op zogenaamde ontwikkelscholen en kan feedback geleverd worden door vakverenigingen, lerarenopleiders, wetenschappers, ouders en andere belanghebbenden. Zie ook www.curriculum.nu.

Rol NVLM

De NVLM is op verschillende manieren betrokken bij dit traject. Voor onze vakken (maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen) zijn met name de ontwikkelteams en – scholen Burgerschap en Mens & Maatschappij (M&M) van belang. De NVLM heeft een bestuurslid afgevaardigd naar de commissie die leraren en schoolleiders moest selecteren voor het ontwikkelteam Burgerschap en naar de commissie die ontwikkelscholen Burgerschap selecteert. Daarnaast overlegt de NVLM met de vakverenigingen van geschiedenis, aardrijkskunde en economie (VGN, KNAG en VECON) om de input voor het ontwikkelteam M&M op elkaar af te stemmen. In de selectiecommissies voor M&M mocht ook steeds één vertegenwoordiger van een vakvereniging plaatsnemen. Namens de vier vakverenigingen hebben we twee collega’s – lid van VGN en KNAG – afgevaardigd voor deze commissies.

Visie

De vakverenigingen hebben daarnaast een visie geschreven, die zal worden betrokken bij het werk van de ontwikkelteams. De leden van de NVLM konden begin december reageren op een eerste concept van de NVLM-visie, hun opmerkingen zijn inmiddels verwerkt. U vindt onze definitieve visie op maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap hier. De NVLM zal het komende jaar de nodige feedback leveren op de tussenproducten van de ontwikkelteams Burgerschap en M&M.