Curriculum.nu

Het doel van Curriculum.nu is de actualisering van het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs. Curriculum.nu is de voorzetting van Onderwijs2032. In februari 2018 zijn negen ontwikkelteams aan de slag gegaan om bouwstenen te maken voor het curriculum van de toekomst. Het traject gaat iets meer dan een jaar duren. Aan het eind van die periode worden de bouwstenen opgeleverd aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze bouwstenen vervolgens worden gebruikt om nieuwe kerndoelen en eindtermen op te stellen voor basis- en voortgezet onderwijs. Tussen februari 2018 en februari 2019 komen de ontwikkelteams vier keer drie dagen bij elkaar. Een ontwikkelteam bestaat uit een aantal leraren en enkele schoolleiders. Na afloop van elke ‘driedaagse’ worden de tussenproducten van de teams uitgeprobeerd op zogenaamde ontwikkelscholen en kan feedback geleverd worden door vakverenigingen, lerarenopleiders, wetenschappers, ouders en andere belanghebbenden. Zie ook www.curriculum.nu.

Rol NVLM

De NVLM is op verschillende manieren betrokken bij dit traject. Voor onze vakken (maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen) zijn met name de ontwikkelteams en -scholen Burgerschap en Mens & Maatschappij (M&M) van belang. De NVLM heeft een bestuurslid afgevaardigd naar de commissie die leraren en schoolleiders moest selecteren voor het ontwikkelteam Burgerschap en naar de commissie die ontwikkelscholen Burgerschap selecteerde. Daarnaast overlegt de NVLM met de vakverenigingen van geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie en economie (VGN, KNAG, VFVO en VECON) om de input voor het ontwikkelteam M&M op elkaar af te stemmen. We spreken met leden van beide ontwikkelteams en de NVLM reageert op tussenproducten van beide teams.

Visie

De vakverenigingen hebben daarnaast een visie geschreven, die gebruiken de ontwikkelteams bij hun werk. De leden van de NVLM konden eind 2017 reageren op een eerste concept van de NVLM-visie, hun opmerkingen zijn daarna verwerkt. U vindt onze definitieve visie op maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap hier.

Feedback op eerste tussenproducten

Tot 25 april 2018 kon iedereen feedback geven op de eerste tussenproducten van Curriculum.nu: de conceptvisies. De NVLM heeft gereageerd op de conceptvisies van de ontwikkelteams Burgerschap en Mens & Maatschappij. Daarnaast schreven we samen met de andere betrokken vakverenigingen (aardrijkskunde, economie, filosofie en geschiedenis) een brief aan het ontwikkelteam Mens & Maatschappij. In deze brief benadrukken de vakverenigingen dat de kracht van bestaande vakken uitgangspunt moet zijn van het ontwikkelteam. Samenhang kan op verschillende manieren worden bereikt door de perspectieven van onze vakken te combineren, maar een verplicht samengaan van vakken in een leergebied achten wij onwenselijk en in tegenspraak met de politieke besluitvorming die aan Curriculum.nu vooraf ging.

In onze eigen feedback op de conceptvisie Mens & Maatschappij benoemen wij enkele pluspunten in de conceptvisie: het formuleren van verschillende perspectieven op de complexe en veranderende wereld en de wens om de buitenwereld in te gaan en de buitenwereld de school in brengen. Als minpunt zien we dat de maatschappijwetenschappelijke (sociologische en politicologische) invalshoek nog onvoldoende herkenbaar is in de conceptvisie Mens & Maatschappij. Inmiddels heeft het ontwikkelteam Mens & Maatschappij een bijgestelde visie  opgeleverd.

De NVLM heeft ook uitgebreid gereageerd op de conceptvisie van het ontwikkelteam Burgerschap. Wij zijn blij met de aandacht voor een doorlopende leerlijn burgerschap, maar geven in onze reactie ook aan dat de conceptvisie soms meer over persoonsvorming dan over burgerschapsvorming lijkt te gaan. We vragen om een duidelijker onderscheid tussen dat wat aan de school is (identiteitsontwikkeling) en dat wat in een landelijk curriculum zou moeten worden vastgelegd: kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in de democratische rechtsstaat en – in aansluiting op het pamflet van Bram Eidhof– een aantal doelen waarover brede consensus bestaat in de Nederlandse samenleving. Inmiddels heeft het ontwikkelteam Burgerschap een tweede versie van zijn visie opgeleverd.

Feedback op tweede tussenproducten

In een driedaagse van 23 tot en met 25 mei formuleerde het ontwikkelteam Burgerschap elf grote opdrachten voor het leergebied. Het ontwikkelteam Mens & maatschappij is nog niet zo ver, het formuleerde acht vragen, dilemma’s en aandachtspunten.

Tweede-tussenproduct-ontwikkelteam-Burgerschap-Curriculum.nu

Tweede-tussenproduct-ontwikkelteam-Mens-en-Maatschappij-Curriculum.nu

Tijdens een consultatieperiode mocht iedereen feedback geven op deze tussenproducten. Het NVLM-bestuur heeft dat gedaan op basis van de reacties die we van onze leden en de leden van onze klankbordgroep ontvingen. U vindt onze reacties hier:

Reactie op tweede tussenproduct ontwikkelteam Burgerschap

Reactie op tweede tussenproduct ontwikkelteam Mens & Maatschappij

Feedback geven op tussenproducten ronde 3 

Hieronder vindt twee tussenproducten uit de derde ontwikkelsessie van Curriculum.nu. De NVLM heeft gereageerd op de tussenproducten van Burgerschap en Mens & Maatschappij. U vindt onze reacties onderaan deze pagina.

Derde tussenproduct ontwikkelteam Burgerschap

Derde tussenproduct ontwikkelteam Mens & Maatschappij

Reacties NVLM:

reactie op derde tussenproduct ontwikkelteam burgerschap

reactie op derde tussenproduct ontwikkelteam M&M