Pilot maatschappijwetenschappen

Nu het eerste examen van het pilotprogramma maatschappijwetenschappen achter de rug is, werd het tijd voor een bredere uitwisseling van de eerste ervaringen met het pilotprogramma. Op 19 september wisselden de pilotdocenten van havo en vwo, de docenten die materiaal maken voor de pilot, de vaksectie van het College voor Examens en de constructiegroep van het CITO van gedachten over deze eerste ervaringen. De leden van de syllabuscommissie, een aantal vakdidactici en de voorzitter van de NVLM waren aanwezig om te horen wat die ervaringen zijn. In schooljaar 2013-2014 is een nadere finetuning van de pilot mogelijk en gewenst. De syllabuscommissie komt binnenkort weer bij elkaar om te bespreken op welke manier de ervaringen van docenten, auteurs en examenmakers kan worden meegenomen in die finetuning.

Pechtold eregast bij prijsuitreiking

Tijdens een heerlijk diner in de Euromast, reikte Alexander Pechtold (D66) de prijs uit aan de zeven winnaressen.
Lees hier meer over de wedstrijd en de prijsuitreiking.

groepsfoto prijsuitreiking 2013

Alexander Pechtold met de zeven winnaressen!

 

 

 

 

Certificaat voor excellente examenkandidaten

U kunt uw excellente leerlingen weer belonen met een NVLM certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie.
Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Eindexamen kunt u een certificaat aanvragen door een mail naar
aukjeschrijver@nvlm.nl met daarin:

  • volledige namen en achternaam van de leerling
  • geboortedatum van de leerling
  • gemiddeld onafgeronde SE cijfer, het behaalde onafgeronde CE cijfer en het eindcijfer
  • examenniveau: maatschappijleer-2 vmbo BB of KB of GL of TL – maatschappijwetenschappen havo of vwo
  • het postadres waar het certificaat naartoe gestuurd moet worden 

Vraag uw certificaat vóór zaterdag 15 juni 2013 aan! 

Winnaressen bekend!

De beste werkstukken van 2013 zijn geschreven door Jasmijn en Emma (vwo), Anne en Marthe (havo) en Nicole, Nina en Sofie (vmbo). De winnaressen zijn afkomstig van het Comenius College in Hilversum, het Bonaventuracollege in Leiden en het Vlietlandcollege in Leiden. Van harte gefeliciteerd! Kijk hier voor meer informatie: http://nvlm.nl/nvlm/activiteiten/wedstrijd/.

Workshops gezocht voor Docentendag 2014

Het duurt nog even, maar op vrijdag 7 februari 2014 is de eerstvolgende Docentendag. Het NVLM-bestuur is op zoek naar docenten die daar een workshop willen geven over hun eigen lessen, werkvormen of lesmateriaal. Hebt u iets ontwikkeld dat u op de Docentendag met uw collega’s wilt delen? Stuur dan een mail met daarin uw workshopvoorstel (100-150 woorden) naar Aukje Schrijver: aukjeschrijver@nvlm.nl. U kunt zich aanmelden tot maandag 30 september. Het bestuur stelt daarna – in overleg met ProDemos – het workshopaanbod samen. Daarbij is het uitgangspunt dat er voor verschillende schooltypen en over verschillende domeinen workshops worden aangeboden. Workshops die dichtbij de lespraktijk staan hebben de voorkeur. Daarnaast wordt gekeken naar de waardering voor workshops in voorgaande jaren en wordt gestreefd naar variatie ten opzichte van vorige Docentendagen. In principe worden workshops niet gegeven door uitgevers of auteurs van lesmethodes.

Meld u aan voor de examenbesprekingen!

Ook dit jaar organiseert de NVLM weer examenbesprekingen. De examenbesprekingen vinden plaats op maandag 27 mei, op de onderstaande tijden:

  • 15.30 – 17.00 uur: vwo (lokaal 1.22/1.30) en vmbo kb, gl en tl (lokaal 1.03)
  • 17.15 – 18.45 uur: havo regulier (lokaal 1.22/ 1.30) en havo pilot (lokaal 1.03)

De examenbesprekingen vinden plaats in het David de Wiedgebouw op de Uithof te Utrecht, Universiteitsweg 99.

routebeschrijving David de Wiedgebouw


In verband met het regelen van voldoende lokalen, voorzitters en notulisten, vragen wij iedereen die deel wil nemen aan de examenbesprekingen om zich uiterlijk maandag 20 mei aan te melden bij aukjeschrijver@nvlm.nl.

In memoriam: Jos de Beus

Op 16 januari is politicoloog prof. dr. Jos de Beus, hoogleraar “Politieke Theorie, Politieke Cultuur en hun Geschiedenis” aan de Universiteit van Amsterdam, overleden. Jos de Beus heeft jarenlang bijgedragen geleverd aan de kwaliteit en positieverbetering van maatschappijleeronderwijs in Nederland. Hij deed dat door inspirerende lezingen op diverse edities van de Docentendag Maatschappijleer en bijdragen aan het publieke debat in landelijke dagbladen waarin hij onder meer pleitte voor een ruime keuzemogelijkheid voor leerlingen om het examenvak maatschappijwetenschappen te kunnen kiezen. Om niet te somber te eindigen na een lezing over wat er mis is met de Nederlandse democratie, wilde Jos toch afsluiten met een optimistische noot: “Maar… wij praten ons er wel uit”. We zullen zijn bijdragen aan die discussies bijzonder missen.