Pilot jaar verlengd

Het ministerie van OCW heeft besloten de pilot maatschappijwetenschappen met een jaar te verlengen. Dat betekent dat de invoering van het nieuwe examenprogramma voor zowel havo als vwo per augustus 2017 (4e leerjaar) plaatsvindt en niet per 2016.

De reden daarvan is dat de syllabuscommissie op basis van de ervaringen in de pilot nog stevige ingrepen heeft gedaan in het concept programma ten einde een betere balans te krijgen tussen domeinen die de concepten beschrijven en domeinen die over de contexten gaan. Dit vraagt ook om aanpassingen in beide syllabi. Het ministerie vindt het wenselijk dat al met dit bijgestelde programma gewerkt is in de pilotscholen en er ook al een pilotexamen voor ontwikkeld is, voordat de landelijke invoering een feit is.

Het geplande nascholingsprogramma gaat toch na de zomer van start. Dan zijn immers ook de bijgestelde syllabi beschikbaar. Er verandert veel in het programma en een jaar extra biedt meer tijd voor docenten om zich in dit programma en in de achtergronden ervan te verdiepen. Er is nog tot september de mogelijkheid voor aanmelding voor de nascholingscursus.

Gefeliciteerd!

Gerdi Verbeet heeft afgelopen dinsdag in Den Haag de prijzen uitgereikt aan de auteurs van de beste werkstukken van 2014. We feliciteren Sanne, Tycho, Rodinde, Sophie, Yara en Frederika van harte!

Sanne - Tycho - Rodinde - Gerdi Verbeet - Sophie - Yara - Frederika

 

 

 

Certificaten excellente examenkandidaten

U kunt uw excellente leerlingen weer belonen met een NVLM certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie.

Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Eindexamen kunt u een certificaat aanvragen door een mail te sturen naar evaschagen@nvlm.nl met daarin:
– volledige namen en achternaam van de leerling
– geboortedatum van de leerling
– gemiddeld onafgeronde SE cijfer, het behaalde onafgeronde CE cijfer en het eindcijfer
– examenniveau: maatschappijleer-2 vmbo BB of KB of GL of TL – maatschappijwetenschappen havo of vwo
– het postadres waar het certificaat naartoe gestuurd moet worden

Vraag uw certificaat vóór maandag 16 juni 2014 aan!”

Routebeschrijving examenbespreking

De examenbesprekingen vinden maandag 26 mei plaats op de Universiteit Utrecht, locatie Uithof, in het Marinus Ruppert gebouw – Leuvenlaan 21.

 

– Vmbo tl/gl/kb, vwo regulier en vwo pilot: 15.30 – 17.00 uur
– Havo regulier en havo pilot: 17.15 – 18.45 uur

Zalen:
Vmbo  om 15.30 in zaal Ruppert 121.
Vwo om 1
5.30 in zaal Ruppert-B en zaal Ruppert 134.
Pilot vwo om 15.30 in zaal Ruppert 116.
Havo om 17.15 in zaal Ruppert-B en in zaal Ruppert 134.
Pilot havo om 17.15 in zaal Ruppert 116.

Klik hier voor meer informatie.

Winnaars bekend!

De NVLM feliciteert Sophie van Leeuwen en Rodinde Wegman (vwo) van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Yara Casteel en Frederika van Laar (havo) van De Rietlanden Lelystad en Sanne van Veen en Tycho Redegeld (vmbo) van Het Vlietland College Leiden.

Deze leerlingen hebben de beste werkstukken 2014 geschreven voor het vak maatschappijleer / maatschappijwetenschappen. Op 10 juli zullen zij aan tafel zitten met Gerdi Verbeet en hun prijs in ontvangst nemen. Uiteraard feliciteren we ook hun docenten Niels Hoendervanger, Tom Stroobach en Linda van der Zwaan.

Klik hier voor meer informatie.

26 mei examenbesprekingen

De examenbesprekingen vinden dit jaar plaats op maandag 26 mei.
– Vmbo, vwo regulier en vwo pilot: 15.30 – 17.00 uur
– Havo regulier en havo pilot: 17.15 – 18.45 uur

De examenbesprekingen vinden net als vorig jaar plaats op de Universiteit Utrecht, locatie Uithof, in het Marinus Ruppert gebouw. Bij aanmelding hoort u in welk lokaal u bent ingedeeld.

U kunt zich tot 23 mei, 15.00 uur, aanmelden via riemerbouwmeester@nvlm.nl.

Gerdi Verbeet reikt werkstukprijs uit

De deadline om werkstukken in te sturen is verstreken. De jury buigt zich nu over de werkstukken. Half mei verwachten we de prijswinnaars op de hoogte te stellen. De schrijvers van de beste werkstukken dineren op 10 juni met oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de Euromast. Iedere winnaar krijgt daarnaast nog een mooie verrassing. Ieder jaar weer een bijzondere ervaring voor de leerlingen!