Brief in Volkskrant 21 maart 2015

Sociologie in het voorgezet onderwijs 

Heel goed dat Pieter Lagewaard (Opinie & Debat, 19 maart) een lans breekt voor sociologie in het voortgezet onderwijs. Zijn betoog over het duiden van sociale en culturele processen had zo uit onze pen kunnen rollen. Hij heeft gelijk dat leerlingen door sociologische inzichten een breder perspectief op de samenleving krijgen. Maar Lagewaard had eerst op een paar scholen moeten gaan kijken. Op een belangrijk deel van de Nederlandse scholen wordt namelijk een vak aangeboden dat precies dat doet: sociologisch leren redeneren. Op havo en vwo heet dit vak maatschappijwetenschappen en in het vmbo maatschappijleer 2. Het zou op alle scholen een vast onderdeel van de maatschappijprofielen moeten zijn, zodat alle jongeren de complexiteit van de samenleving kunnen leren doorgronden. Er is dus nog een hoop te doen voor het kabinet, maar Lagewaard moet niet doen of het vak niet bestaat. Ook zijn veronderstelling dat maatschappijleer de grondslagen van onze samenleving kritiekloos behandelt is onjuist. Debat maakt deel uit van het DNA van maatschappijleer. Leerlingen leren kritisch naar zichzelf en onze samenleving kijken, bijvoorbeeld omdat ze zich realiseren dat hun referentiekader niet het enige mogelijke is. Dus Pieter, kom eens langs in de les!

Jan Willem Duyvendak, voorzitter Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)

Hans Teunissen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM)

Profielwerkstukwedstrijd

De profielwerkstukwedstrijd van de NVLM is dé kans om uw leerlingen in het zonnetje te zetten. U kunt meedoen door het havo- of vwo-werkstuk van uw leerling(en) in te sturen. Meerdere werkstukken insturen mag! Mail elk werkstuk samen met een ingevuld deelnameformulier (dat u vindt op www.nvlm.nl/wedstrijd ) voor 1 april 2015 naar werkstuk@nvlm.nl. Een jury van sociale wetenschappers beoordeelt de werkstukken van de vwo-leerlingen, de vakdidactici van de tweedegraads lerarenopleidingen maatschappijleer buigen zich over de havo-werkstukken.

De auteurs van de beste werkstukken winnen – letterlijk en figuurlijk – een prijs op niveau. Met een prominente Nederlander kunnen ze bovenop de Euromast de maatschappij van bovenaf bezien en praten over hun profielwerkstuk. Deze bekende Nederlander reikt ook nog een verrassing uit. Dit alles onder het genot van een goed diner, waarbij ook u als docent wordt uitgenodigd.

Handboek vakdidactiek geactualiseerd

In het Handboek vakdidactiek maatschappijleer worden een aantal kwesties rond het vak maatschappijleer behandeld. Hoe vermijd je dat je eigen politieke voorkeur als docent een te grote rol speelt in de klas? En hoe kan je ervoor zorgen dat er niet alleen wordt geleerd voor de toets, maar dat het leren betekenisvoller wordt?

Het handboek kost € 34,95 en is te bestellen in de webshop van ProDemos.

Pilot jaar verlengd

Het ministerie van OCW heeft besloten de pilot maatschappijwetenschappen met een jaar te verlengen. Dat betekent dat de invoering van het nieuwe examenprogramma voor zowel havo als vwo per augustus 2017 (4e leerjaar) plaatsvindt en niet per 2016.

De reden daarvan is dat de syllabuscommissie op basis van de ervaringen in de pilot nog stevige ingrepen heeft gedaan in het concept programma ten einde een betere balans te krijgen tussen domeinen die de concepten beschrijven en domeinen die over de contexten gaan. Dit vraagt ook om aanpassingen in beide syllabi. Het ministerie vindt het wenselijk dat al met dit bijgestelde programma gewerkt is in de pilotscholen en er ook al een pilotexamen voor ontwikkeld is, voordat de landelijke invoering een feit is.

Het geplande nascholingsprogramma gaat toch na de zomer van start. Dan zijn immers ook de bijgestelde syllabi beschikbaar. Er verandert veel in het programma en een jaar extra biedt meer tijd voor docenten om zich in dit programma en in de achtergronden ervan te verdiepen. Er is nog tot september de mogelijkheid voor aanmelding voor de nascholingscursus.

Gefeliciteerd!

Gerdi Verbeet heeft afgelopen dinsdag in Den Haag de prijzen uitgereikt aan de auteurs van de beste werkstukken van 2014. We feliciteren Sanne, Tycho, Rodinde, Sophie, Yara en Frederika van harte!

Sanne - Tycho - Rodinde - Gerdi Verbeet - Sophie - Yara - Frederika

 

 

 

Certificaten excellente examenkandidaten

U kunt uw excellente leerlingen weer belonen met een NVLM certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie.

Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Eindexamen kunt u een certificaat aanvragen door een mail te sturen naar evaschagen@nvlm.nl met daarin:
– volledige namen en achternaam van de leerling
– geboortedatum van de leerling
– gemiddeld onafgeronde SE cijfer, het behaalde onafgeronde CE cijfer en het eindcijfer
– examenniveau: maatschappijleer-2 vmbo BB of KB of GL of TL – maatschappijwetenschappen havo of vwo
– het postadres waar het certificaat naartoe gestuurd moet worden

Vraag uw certificaat vóór maandag 16 juni 2014 aan!”