NVLM genomineerd!

ribbonDe NVLM was genomineerd voor een Democracy Ribbon. Dit is een lintje, speciaal ontworpen voor de Internationale Dag van de Democratie in Nederland. Het wordt uitgereikt aan mensen of organisaties die een bijzondere inzet getoond hebben voor de ontwikkeling van de democratie. De Democracy Ribbons 2010 werden op 15 september in Den Haag uitgereikt. Helaas ging het lintje aan onze neus voorbij. De winnaar in de categorie nationaal was jongerenpartij Lijst 17.

Eva Jinek reikt prijs uit

Eva Jinek, presentator van het journaal en journalist, heeft op 15 juni de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de profielwerkstukwedstrijd 2010. De prijsuitreiking vond op grote hoogte, in de Euromast te Rotterdam, plaats. Daarna was er nog tot laat op de avond veel gezelligheid tijdens het diner. Lees meer op http://nvlm.nl/nvlm/activiteiten/wedstrijd/.

Eva Jinek, de winnende leerlingen en hun docenten

Eva Jinek, de winnende leerlingen en hun docenten

Oud-voorzitter NVLM promoveert

Op 15 juni promoveerde Thérèse Carpay, oud-voorzitter van de NVLM. Haar proefschrift is getiteld Anders kijken naar het studiehuis. Een analysemodel voor onderwijsvernieuwing. Dr. Thérèse Carpay is op dit moment voorzitter van de commissie die de syllabus schrijft voor het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen.

Winnaars profielwerkstukwedstrijd

De NVLM organiseerde dit schooljaar voor de vierde maal een wedstrijd voor het beste profielwerkstuk maatschappijleer/maatschappijwetenschappen. Dit jaar zijn twee winnende profielwerkstukken door de jury aangewezen:

HAVO

Het winnende havo profielwerkstuk maatschappijwetenschappen 2010 is geschreven door: Imane Jemni van Dalton Voorburg en draagt de titel: “Hechtingsstoornissen”.

VWO

Het winnende vwo profielwerkstuk maatschappijleer 2010 is geschreven door:
Marieke van der Staak van het Theresialyceum te Tilburg en draagt de titel: “Over de hoofden van de burger heen. Taalkloof tussen de politiek en de burger”.

Eva Jinek reikt prijs uit

Met Eva Jinek (journalist en nieuwslezer bij het NOS-journaal) zullen Imane Jemni en Marieke van der Staak op 15 juni boven op de Euromast, op 185 meter hoogte, de maatschappij van bovenaf bekijken en praten over hun profielwerkstukken. Ook ontvangen Imane en Marieke allebei een notebook. Dit alles onder het genot van een goed diner.

Jury

De jury in 2010 bestond uit:

  • Dr. Peter Achterberg: universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Mw. Dr. Edien Bartels: universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling Sociale en Culturele Antropologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Dr. Koen Vossen: universitair docent Nederlandse politiek, Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden
  • Dr. Marieke van der Wal: docent sociologie, vakgroep Sociologie, Universiteit Groningen
  • Mw. Loes Verstappen: Voorlichting en Communicatie, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Drs. Ari de Heer: vakdidacticus Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen, IVLOS, Universiteit Utrecht
  • Hans Teunissen, docent maatschappijleer, De Nassau te Breda en voorzitter van de NVLM

Profielwerkstukwedstrijd 2010: 49 inzendingen

De beste profielwerkstukken voor maatschappijleer of maatschappijwetenschappen maken ook dit jaar kans op een ‘hoge’ prijs. U kunt geen werkstukken meer insturen. Er zijn in totaal 49 werkstukken ingestuurd, nu gaat de jury aan het werk. Op 15 juni zullen de winnaars van de profielwerkstukwedstrijd in de Euromast dineren met Eva Jinek, presentator van het NOS Journaal.

Raad voor het openbaar bestuur wil meer maatschappijleer

Op 17 februari kwam de Raad voor het openbaar bestuur met het advies ‘Vertrouwen op democratie’. Volgens de Raad is de kloof tussen de politiek en de samenleving onaanvaardbaar groot. Dat wordt – zo stelt de Raad – onder andere veroorzaakt doordat grote groepen te weinig kennis hebben over ons staatsbestel. Daarom is het volgens de Raad dringend nodig dat er in het reguliere onderwijs meer aandacht komt voor staatsinrichting en maatschappijleer.

U vindt het rapport op www.raadopenbaarbestuur.nl. U kunt op http://forum.raadopenbaarbestuur.nl/ zelf uw mening geven over het advies en de stelling dat er op scholen meer aandacht moet zijn voor maatschappijleer en staatsinriching.

Gammacanon van start

Op 2 januari startte de Volkskrant met de Gammacanon. In 2010 vindt u elke zaterdag een artikel in het katern Kennis met belangrijke inzichten uit de maatschappijwetenschappen. Het NVLM-bestuur heeft in 2008 het initiatief genomen om sociologen, politicologen en antropologen te mobiliseren om vervolgens de Volkskrant warm te maken voor het canon-idee, dat ongetwijfeld uitstekend lesmateriaal zal opleveren over (bijvoorbeeld) verzuiling en veiligheid. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, is voorzitter van de commissie die bepaalt wat iedereen van de maatschappijwetenschappen moet weten. Naast bovengenoemde wetenschappen komen ook de economie en de psychologie in de gammacanon aan bod.

Reactie NVLM op eindrapport Maatschappijwetenschappen

De NVLM heeft eind november advies aan de staatssecretaris uitgebracht over het eindrapport van de vervolgcommissie maatschappijwetenschappen. Dit advies is gebaseerd op de veldadviesbijeenkomsten van 18 en 19 november en de schriftelijke reacties op het rapport die het bestuur mocht ontvangen. Het NVLM-bestuur is onder de indruk van het werk dat de vervolgcommissie heeft verzet. Tegelijkertijd maakt het bestuur in zijn brief een aantal opmerkingen over onder andere de uitvoerbaarheid van het programma. Wij adviseren de staatssecretaris een pilot op een aantal scholen om het programma te kunnen ontwikkelen en testen. Het nieuwe examenprogramma kan dan definitief worden ingevoerd in 2013 (havo) en 2014 (vwo). U vindt het volledige advies aan de staatssecretaris onder dit bericht.

Advies NVLM examenprogramma MW