Gerdi Verbeet neemt jubileumboek in ontvangst

Kamervoorzitter ontvangt jubileumboek


Op dinsdag 14 december ontving Kamervoorzitter Gerdi Verbeet het eerste exemplaar van het jubileumboek Veertig keer Maatschappijleer uit handen van NVLM-voorzitter Hans Teunissen. Deze maand krijgen alle NVLM-leden het boekje ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de vereniging toegestuurd.

(foto: Lizzy Kalisvaart)

NVLM 40 jaar

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) is opgericht op 19 september 1970. Het huidige NVLM-bestuur wil het veertigjarig jubileum niet zo maar voorbij laten gaan. Vandaar dat leden in december een boekje cadeau krijgen met 40 bijdragen van leerlingen, leraren, politici en anderen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn of waren bij het vak maatschappijleer. Wij zullen het boekje tijdens een feestelijke maatschappijleerlunch op 14 december aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet.

Examenbundel maatschappijwetenschappen

Al meer dan 30 jaar slagen leerlingen gemakkelijker door te oefenen met de Examenbundel. Vanaf nu is er ook een Examenbundel maatschappijwetenschappen havo/vwo. De bundel is geschreven door Jan Vis, voormalig vakdidacticus maatschappijleer aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Examenbundel voor maatschappijwetenschappen bevat oefenopgaven en theorie die speciaal voor het aankomend examen zijn gemaakt. Leerlingen kunnen met de bundel ook oefenen per domein. Alle Examenbundels bevatten standaardantwoorden en uitgebreide uitwerkingen om leerlingen meer houvast te geven. Oriëntatietoetsen maken inzichtelijk waar sterke en zwakke plekken liggen. Kijk voor meer informatie en om te bestellen op www.examenbundel.nl.

NVLM genomineerd!

ribbonDe NVLM was genomineerd voor een Democracy Ribbon. Dit is een lintje, speciaal ontworpen voor de Internationale Dag van de Democratie in Nederland. Het wordt uitgereikt aan mensen of organisaties die een bijzondere inzet getoond hebben voor de ontwikkeling van de democratie. De Democracy Ribbons 2010 werden op 15 september in Den Haag uitgereikt. Helaas ging het lintje aan onze neus voorbij. De winnaar in de categorie nationaal was jongerenpartij Lijst 17.

Eva Jinek reikt prijs uit

Eva Jinek, presentator van het journaal en journalist, heeft op 15 juni de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de profielwerkstukwedstrijd 2010. De prijsuitreiking vond op grote hoogte, in de Euromast te Rotterdam, plaats. Daarna was er nog tot laat op de avond veel gezelligheid tijdens het diner. Lees meer op http://nvlm.nl/nvlm/activiteiten/wedstrijd/.

Eva Jinek, de winnende leerlingen en hun docenten

Eva Jinek, de winnende leerlingen en hun docenten

Oud-voorzitter NVLM promoveert

Op 15 juni promoveerde Thérèse Carpay, oud-voorzitter van de NVLM. Haar proefschrift is getiteld Anders kijken naar het studiehuis. Een analysemodel voor onderwijsvernieuwing. Dr. Thérèse Carpay is op dit moment voorzitter van de commissie die de syllabus schrijft voor het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen.

Winnaars profielwerkstukwedstrijd

De NVLM organiseerde dit schooljaar voor de vierde maal een wedstrijd voor het beste profielwerkstuk maatschappijleer/maatschappijwetenschappen. Dit jaar zijn twee winnende profielwerkstukken door de jury aangewezen:

HAVO

Het winnende havo profielwerkstuk maatschappijwetenschappen 2010 is geschreven door: Imane Jemni van Dalton Voorburg en draagt de titel: “Hechtingsstoornissen”.

VWO

Het winnende vwo profielwerkstuk maatschappijleer 2010 is geschreven door:
Marieke van der Staak van het Theresialyceum te Tilburg en draagt de titel: “Over de hoofden van de burger heen. Taalkloof tussen de politiek en de burger”.

Eva Jinek reikt prijs uit

Met Eva Jinek (journalist en nieuwslezer bij het NOS-journaal) zullen Imane Jemni en Marieke van der Staak op 15 juni boven op de Euromast, op 185 meter hoogte, de maatschappij van bovenaf bekijken en praten over hun profielwerkstukken. Ook ontvangen Imane en Marieke allebei een notebook. Dit alles onder het genot van een goed diner.

Jury

De jury in 2010 bestond uit:

  • Dr. Peter Achterberg: universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Mw. Dr. Edien Bartels: universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling Sociale en Culturele Antropologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Dr. Koen Vossen: universitair docent Nederlandse politiek, Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden
  • Dr. Marieke van der Wal: docent sociologie, vakgroep Sociologie, Universiteit Groningen
  • Mw. Loes Verstappen: Voorlichting en Communicatie, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Drs. Ari de Heer: vakdidacticus Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen, IVLOS, Universiteit Utrecht
  • Hans Teunissen, docent maatschappijleer, De Nassau te Breda en voorzitter van de NVLM