Profielwerkstukwedstrijd 2019

U kunt geen profielwerkstukken meer insturen. Binnenkort maken we op deze pagina bekend wie de prijswinnaars van de profielwerkstukwedstrijd 2019 zijn.

Hieronder vindt u het verslag van de meest recente prijsuitreiking en ter inspiratie een aantal voorbeelden van (winnende) werkstukken.

Verslag uitreiking Profielwerkstukprijs 2018

Op donderdag 14 juni werden de winnaars van de Profielwerkstukwedstrijd maatschappijwetenschappen in het zonnetje gezet. Voor de uitreiking reisden ze allemaal af naar politiek Den Haag. Lisa Westerveld van GroenLinks ontving de winnaars in de Aletta Jacobszaal (een commissiezaal in de Tweede Kamer) en sprak ze toe. Daarna konden de leerlingen met haar van gedachten wisselen over de maatschappelijke dienstplicht. Kort na de uitreiking had het Kamerlid hier namelijk een vergadering over en ze wilde graag weten wat de leerlingen hiervan vonden. Vervolgens werden winnaars en andere genodigden rondgeleid door de Tweede Kamer met als afsluiting een bezoek aan de Ridderzaal. Na alle indrukken werd de dag feestelijk afgesloten met een borrel op het plein alwaar iedereen met enthousiasme kon terugkijken op een geweldige uitreiking.

Winnaars 2018

In 2018 heeft de deskundige jury de volgende profielwerkstukken als best beoordeeld:

Havo

Titel: Orgaandonatie: Welke aanpassingen in het Nederlandse donorbeleid zouden kunnen leiden tot een hoger percentage orgaandonoren in vergelijking met landen in Europa waar dit percentage hoog is?
Leerlingen: Esmee Hamberg en Esther Schaak
Docent: Mw. Borst
School: Greijdanus Hardenberg

Jurycommentaar:
Een maatschappelijk relevant onderwerp met nuttige onderzoeksresultaten waar de overheid wellicht nog wat aan heeft. Zeer goed geschreven profielwerkstuk waarin de leerlingen gebruik hebben gemaakt van een gedegen systematische aanpak vanuit de vergelijkende invalshoek. Dit werkstuk stak er met kop en schouders bovenuit.
De jury merkt op dat de maatschappelijke relevantie nog iets meer belicht had kunnen worden.

Vwo

Titel: Circular Cell: Maatschappelijke barrières van de circulaire economie
Een interventie-onderzoek naar duurzaam consumeren
Leerlingen: Ajuna Soerjadi en Joske Wein
Docent: Dhr. Hoendervanger
School: Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Jurycommentaar:
Over het algemeen is het een indrukwekkend profielwerkstuk over een zeer relevant maatschappelijk vraagstuk. Het is een sterk opgezet sociaalwetenschappelijk experiment. Het aantal respondenten is indrukwekkend. De onderzoekscyclus wordt voorbeeldig doorlopen. De statistische analyses overstijgen het niveau van vwo-6. Wellicht zijn de leerlingen in de presentatie van deze analyses zelfs wat doorgeschoten, waardoor dit soms ten koste gaat van de leesbaarheid. Er had nog een explicietere link met de kernconcepten maatschappijwetenschappen gelegd kunnen worden. Daarnaast geeft de jury complimenten voor de website, dit is een waardevolle aanvulling.

Hieronder vindt u voorbeelden van voorgaande winnaars

Winnaars 2017

In 2017 heeft de deskundige jury de volgende profielwerkstukken als best beoordeeld:

Havo

Titel: Groepsdruk onder adolescenten
Leerlingen: Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
Docent: Dhr. Bovendeur
School: Greijdanus Hardenberg

De jury is enthousiast over de onderzoeksaanpak. De gepresenteerde theorie wordt tijdens het experiment goed getest. Wel merkt men op dat er meer terughoudendheid had gemogen bij de representativiteit van de uitkomsten.

Vwo

Titel: Kwajongens en prinsesjes – Invloed van seksetypering bij wangedrag in de klas
Leerlingen: Merel van Bemmel en Nynke de Nie
Docent: Dhr. Sira
School: Emmauscollege Rotterdam

De jury looft de leerlingen met de keuze voor het originele onderwerp. De onderzoeksaanpak is vernieuwend. De leerlingen hebben gepoogd zelfstandig empirisch onderzoek uit te voeren: een experiment en interviews. Het experiment getuigt van creativiteit. De uitkomsten (en adviezen) van het profielwerkstuk  zijn ook bruikbaar voor alle docenten.

Onderaan deze pagina kunt u een aantal voorbeeldwerkstukken downloaden.

Winnaars 2016

Het winnende vwo-werkstuk:

  • Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie.
    Door: Nilam Chotkan en Manon Michelotti. Geschreven onder begeleiding van dhr. mr M.A. Sira MA, Emmauscollege Rotterdam.De onderzoeksvraag:
    Hoe kunnen de vooroordelen onder de jongeren tussen 15 en 18 jaar jegens etnische minderheden in Nederland positief worden beïnvloed?

Het winnende havo-werkstuk:

Voorbeeldwerkstukken

Kwajongens en prinsesjes – Invloed van seksetypering bij wangedrag in de klas (vwo)
Groepsdruk onder adolescenten (havo)
Trial by Media. De invloed van de media op de rechterlijke macht in Nederland. (havo)
Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie.(vwo)
Indoctrinatie als democratische deugd. Een filosofisch pleidooi voor politieke stellingname en het weigeren van neutraliteit binnen het onderwijs. (vwo)
Actie reactie: een onderzoek naar de reactie van jongeren van 12 tot 18 jaar op gewelddadige televisie (vwo)
Het conflict tussen Rusland en de Oekraïne. (havo)
Wie dit leest, krijgt 50 cent (vwo)
Obesitas (havo)
De Europese Grondwet. De redenen achter het ‘nee’ van Nederland (vwo)
De Verklaring Omtrent het Gedrag (vwo)
“Hoe heeft de hype rondom Project X in Haren kunnen ontstaan?” (havo)
Theorieën getoetst (vwo)
Deel 1: The Wire in Nederland? (havo)
Deel 2: Damsco – scenario (havo)