NVLM-prijzen voor lio’s

Good practices 2019

Op de lio-dag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 25 maart 2019 is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 2019 uitgereikt.

Winnaars:

Eerstegraads Praktijkonderzoek
Sociale wetenschappen in het voortgezet onderwijs: van ‘knowing’ naar ‘doing. Een beschrijvend onderzoek naar multicausaal redeneren bij de werkvorm mysterie
Studenten: Jinke Akkerman & Eva Roos – Radboud Universiteit, Nijmegen

Eerstegraads lessenserie
Het laat je toch een beetje anders denken
Studenten: Niek Manders, Robert van Rossum & Frouke de Wijs – Radboud Universiteit Nijmegen

Tweedegraads onderzoek
Cultureel vaardig in 7 lessen! Een didactisch onderzoek over het aanleren van culturele vaardigheden op het MBO tijdens lessen Burgerschap
Student: Jannemijn Baars – NHL Stenden Hogeschool

Juryrapporten Eerstegraads en Tweedegraads

Good practices 2018

Op de lio-dag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 26 maart 2018 in Nijmegen is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 2018 uitgereikt.

De winnaars zijn:

  • Eerstegraads praktijkonderzoek: Johan Paul (FLOT), “Aanleren van de concept-context benadering
  • Eerstegraads lessenserie: Clint Claessen (UvA), “Kiesstelsels vergelijken”
  • Tweedegraads onderzoek : Martijn Peters (HvA), “Populisme”

De prijswinnende producten kunt u vinden op http://www.expertisecentrum-maatschappijleer.nl/good-practices/

Good practices 2017

Op de jaarlijkse lio-dag van 27 maart heeft de NVLM de lio-prijzen uitgereikt aan:

De originaliteitsprijs ging naar Nancy Boswerger (UvT) voor haar leeronderzoek met de titel: Thuis op school. Gevoelens van ‘home’ bij leerlingen van 3 en 4 havo”.

Vakdidactici van de verschillende opleidingen nomineren lessenseries en onderzoeken van hun studenten. Hierbij letten zij op de volgende criteria.

Voor de lessenserie:
– Originaliteit
– Toepasbaarheid in de les
– Past binnen het vak maatschappijleer
– Inhoudelijke onderbouwing
– De lessenserie dekt een of meerdere eindtermen van het onderwijstype waar het voor gemaakt is.

Voor het praktijkonderzoek:
– Goede onderzoeksvraag / deelvragen
– Concrete uitwerking
– Goede bijdrage aan maatschappijleer-onderwijs

Good practices 2016

De prijswinnende producten kunt u vinden in de vakdidactische kennisbank op de website van het Landelijk Expertisecentrum Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (LEMM).

Een directe link naar de beste lessenserie van 2016 vindt u hier.
Een directe link naar het beste onderzoek van 2016 vindt u hier.