Examenbesprekingen

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijleer 2 (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Verslagen Examenbesprekingen 2017

Verslag examenbespreking vmbo
Verslag examenbespreking havo (regulier)
Verslag examenbespreking havo (pilot)
Verslag examenbespreking vwo (regulier)
Verslag examenbespreking vwo (pilot)

Reacties van het CvTE 2017
Reactie CvTE vmbo
Reactie CvTE havo  (zie ook de aanvulling op het correctievoorschrift)
Reactie CvTE vwo

Reactie CvTE op vragen pilotexamens