Docentendag

Jaarlijks organiseren de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) en ProDemos de Docentendag Maatschappijleer. Deze vakconferentie is al meer dan 30 jaar een begrip in de maatschappijleerwereld. De Docentendag is een uitgelezen ontmoetingsplek voor u en uw collega’s die zich professioneel met het vak bezighouden. De eerstvolgende Docentendag is op vrijdag 15 februari 2019. De dag wordt voorafgegaan door een avondprogramma in de Eerste Kamer op 14 februari. Op www.prodemos.nl/docentendag vindt u meer informatie.

Terugblik Docentendag 2018

Op vrijdag 9 februari 2018 was de meest recente Docentendag Maatschappijleer. De Docentendag werd geopend met een inspirerend ‘Bubbelcollege’ van Joris Luyendijk en interessante lezingen en workshops gedurende de rest van de dag.

Wilt u de PowerPoint van uw lezing of workshop nog een keer bekijken?
De meeste presentaties staan op de website van ProDemos. Met dank aan de sprekers die ze ter beschikking stellen.

Avondprogramma

Op de donderdagavond voorafgaand aan de Docentendag waren we voor het avondprogramma te gast bij het Vredespaleis. Petra Stienen sprak -vooral vanuit haar persoonlijke ervaringen- over vrede en verdraagzaamheid.  We danken haar, het hoofd van de bibliotheek Jeroen Vervliet en adjunct-griffier Jean Pelé Fomété voor de inspirerende boodschap en de mooie avond.